Op 1 januari 2021 gaat er veel veranderen in de bouwwereld. Op die datum wordt namelijk de "Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen" van kracht.

Op zich natuurlijk een hele goede zaak want de opdrachtgever moet er ook op kunnen rekenen dat zijn woning of bedrijfsgebouw degelijk wordt gebouwd. Er zal echter wel weer een enorm kostenverhogend effect optreden doordat er nagenoeg tijdens de hele bouwfase een kwaliteitscontroleur aanwezig zal moeten zijn. Die werken natuurlijk ook niet voor niets.

Zie onderstaand een eenvoudige animatie omtrent de op handen zijnde veranderingen.