De invoering van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is uitgesteld. Hoewel de invoeringsdatum van 01-01-2021 dus niet haalbaar blijkt gaan de voorbereidingen, zoals het opzetten van de Toelatingsorganisatie, wel gewoon door. 

De minister wil nog voor de zomer een nieuwe invoeringsdatum bekend maken.Een invoeringsdatum die ook gelijk zal gelden voor de Omgevingswet.